Gospodarka nieruchomościami

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
WGN/01 Sprzedaż lokalu mieszkalnego Karta usług
Wniosek
Wypełnij on-line
Zaświadczenie i Oświadczenie
WGN/02 Wydzierżawienie gruntu Karta usług
Wniosek
WGN/03 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu Karta usług
Wniosek
WGN/04 Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu Karta usług
Wniosek
WGN/05 Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego Karta usług
Wniosek 5a
Wniosek 5b
WGN/06 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Karta usług
Wniosek
Wypełnij on-line
WGN/07 Podział nieruchomości Karta usług
Wniosek 7a
Wniosek 7b
WGN/08 Rozgraniczenie nieruchomości Karta usług
Wniosek
WGN/09 Odszkodowanie z grunt przejęty pod drogę Karta usług
Wniosek
WGN/10 Ustalenie numeru porządkowego budynku (adresu). Karta usług
Wniosek 10a
Wypełnij on-line
Wniosek 10b
Wypełnij on-line
WGN/11 Udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Karta usług
Wniosek
Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line
Na górę