KATALOG SPRAW

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
WGN/01 Sprzedaż lokalu mieszkalnego Karta usług (plik DOCX- 41 KB)
Wniosek (plik DOC - 42 KB)
Wypełnij on-line w eUrzędzie
Zaświadczenie i Oświadczenie (plik DOC - 29 KB)
WGN/02 Wydzierżawienie gruntu Karta usług (plik DOCX - 33 KB)
Wniosek (plik DOC - 16 KB)
Wypełnij on-line w eUrzędzie
WGN/03 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu Karta usług (plik DOCX - 33 KB)
Wniosek (plik DOC - 15 KB)
WGN/04 Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu Karta usług (plik DOCX - 33 KB)
Wniosek (plik DOCX- 17 KB)
WGN/06 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Karta usług (plik DOCX - 35 KB)
Wniosek (plik DOCX - 17 KB)
Wypełnij on-line w eUrzędzie
Wypełnij on-line
WGN/07 Podział nieruchomości Karta usług (plik DOCX - 36 KB)
Wniosek 7a (plik DOC - 40 KB)
Wniosek 7b (plik DOC - 41 KB)
WGN/08 Rozgraniczenie nieruchomości Karta usług (plik DOCX - 36 KB)
Wniosek (plik DOC - 35 KB)
WGN/09 Odszkodowanie z grunt przejęty pod drogę Karta usług (plik DOCX - 35 KB)
Wniosek (plik DOC - 35 KB)
WGN/10 Ustalenie numeru porządkowego budynku (adresu). Karta usług (plik DOCX - 41 KB)
Wniosek 10a (plik DOC - 43 KB)
Wypełnij on-line w eUrzędzie
Wniosek 10b (plik DOC - 36 KB)
Wypełnij on-line w eUrzędzie
Wypełnij on-line
WGN/11 Udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Karta usług (plik DOCX - 38 KB)
Wniosek (plik DOC - 60 KB)
WGN Wniosek o umieszczenie reklamy na nieruchomości będącej własnością gminy Wypełnij on-line w eUrzędzie
Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line
TOP