Gospodarka nieruchomościami

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
WGN/01 Sprzedaż lokalu mieszkalnego Karta usług (plik PDF - 124,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 41,00 KB)
Zaświadczenie i Oświadczenie (plik DOC - 29,00 KB)
WGN/02 Wydzierżawienie gruntu Karta usług (plik PDF - 119,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 30,00 KB)
WGN/03 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu Karta usług (plik PDF - 120,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 30,00 KB)
WGN/04 Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu Karta usług (plik PDF - 120,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 30,00 KB)
WGN/05 Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego Karta usług (plik PDF - 123,00 KB)
Wniosek 5a (plik DOC - 33,00 KB)
Wniosek 5b (plik DOC - 33,00 KB)
WGN/06 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Karta usług (plik PDF - 122,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 35,00 KB)
WGN/07 Podział nieruchomości Karta usług (plik PDF - 140,00 KB)
Wniosek 7a (plik DOC - 43,00 KB)
Wniosek 7b (plik DOC - 43,00 KB)
WGN/08 Rozgraniczenie nieruchomości Karta usług (plik PDF - 139,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 38,00 KB)
WGN/09 Odszkodowanie z grunt przejęty pod drogę Karta usług (plik PDF - 135,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 39,00 KB)
WGN/10 Ustalenie numeru porządkowego budynku (adresu). Karta usług (plik PDF - 147,00 KB)
Wniosek 10a (plik DOC - 52,00 KB)
Wniosek 10b (plik DOC - 41,00 KB)
WGN/11 Udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Karta usług (plik PDF - 123,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 55,00 KB)
Na górę